مسعود قنبری- شهردار
شهدای شهر
مناسبت ها و رویدادهای مهم
اعضاء شورای اسلامی شهر سین
جاذبه های شهر
چندرسانه ای شهر
شاخص های مهم شهر
دیار ایثار و شهادت
۰
جمعیت کل
درجه شهرداری ۴
۰
تعداد خانوار
سال تاسیس ۱۳۹۱
۰
تعداد شهدا و ایثارگران

جهت کسب اطلاعات، دریافت بخشنامه ها و فرمها بر روی واحد مورد نظر کلیک نمایید.

پیشرفت پروژه ها

پروژه اول۵۰%
۵۰%
پروژه اول۵۰%
۵۰%
پروژه اول۵۰%
۵۰%
پروژه اول۵۰%
۵۰%
فهرست