آیین سنج زنی شهر برخوار سین

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. آئین های اجتمایی
  4. chevron_right
  5. آیین سنج زنی شهر برخوار سین

سنج زنی در شهر تاریخی و مذهبی سین برخوار  از قدمتی چند صد ساله بهرمنده است که این آیین از نسلی به نسلی دیگر تا به امروز منتقل تا به نسل جوان منتقل شده است و همه ساله در دهه اول ماه محرم در شهر سین برگزار می شود.

در این مراسم که با حضور اقشار مختلف مردم در دسته های ۲۰ تا ۳۰ نفری برگزار می شود ابتدا عزاداران با در دست گرفتن دو چوب به اندازه کف دست در حالی که به سمت پایین خم شده، چوب ها را به هم کوبیده و با صدای بلند می گویند مظلوم حسین و سپس بلند شده و چوب ها را به سمت پشت گردن برده و ذکر یا علی می گویند.
چوب های آئین سنج زنی از جنس مخصوصی ساخته شده که برای استحکام بیشتر آن را در روغن سرخ می کنند تا در زمان به هم زدن چوب ها که به آن در اصطلاح سنج می گویند، ترک برندارند .
محمد طرمه فروشان طهرانی شهردار سین در این خصوص، اظهار کرد: با توجه به اینکه آئین ویِژه سنج زنی شهر سین برخوار به بلندای تاریخ است و ریشه در فرهنگ کهن این شهر دارد، شهرداری و شورای اسلامی در صدد ثبت این اثر معنوی در آثار ناملموس کشور هستند و تا کنون با همکاری سازمان میراث فرهنگی استان اصفهان مقدمات اولیه آن صورت پذیرفته است.

ایین سنگ زنی
آیین سنگ زنی
ایین سنگ زنی
فهرست