آب و هوا

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. آب و هوا

مطابق با گزارشات ایستگاه های هواشناسی متوسط سالانه دمای روزانه شهرستان برخوار ۱۴/۲ درجه سانتیگراد و میانگین سالانه حداکثرهای روزانه ۲۰/۵ درجه سانتی گراد و میانگین سالانه حداقل های روزانه ۴/۲ درجه سانتی گراد می باشد. بارندگی در منطقه بسیار ناچیزاست، به طوریکه پرباران ترین ماهها در فروردین و اردیبهشت با میانگین ۴۷/۴ میلیمتر و کم بارانترین ماه ها شهریور و مرداد و مهر با میانگین ۱/۶۵ میلیمتر بوده است. متوسط بارش سالانه در ایستگاه میمه ۱۶۳ میلیمتر می باشد که فصل بهار با ۷۳ درصد از مجموع بارندگی پربارانترین فصل سال و فصل تابستان با ۵ درصد از بارش کل، کم بارانترین فصل می باشد. رژیم بارندگیها در این شهرستان عمدتاً مدیترانهای است به این مفهوم که فصل خشک در مجموع منطبق بر تابستان و نیمه گرم سال و فصل بارش متمرکز بر نیمه سرد سال است و بیشتر از ۹۰ درصد بارندگیها در فاصله ماههای آبان تا اردیبهشت ماه نازل می گردد.

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
فهرست