اماکن گردشگری

زورخانه مولای درویشان

خانه های قدیمی سین

حمام تاریخی سین

امام زاده کمال الدین شهر سین

آسیاب تاریخی شهر سین

برج های کبوتر سین

مسجد و مناره دوره سلجوقی سین

فهرست