یک دستگاه ون به شهرداری سین اختصاص و پس از تلاش دو روزه در تهران تحویل شهرداری سین شد.

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. اخبار
  4. chevron_right
  5. یک دستگاه ون به شهرداری سین اختصاص و پس از تلاش دو روزه در تهران تحویل شهرداری سین شد.

با پیگیری مهندس قنبری شهردار سین و همکاری سازمان حمل و نقل عمومی برخوار یک دستگاه ون به شهرداری سین اختصاص و پس از تلاش دو روزه در تهران تحویل شهرداری سین شد.

✍روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهرداری سین

 

فهرست