گزارشات مالی شش ماهه دوم شورا

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. گزارشات مالی شش ماهه دوم شورا
گزارش عملکرد مالی شش ماهه دوم شورای اسلامی شهر
ردیف شرح اعتبارات جمع اعتبارات جاری ردیف شرح هزینه ها جمع هزینه های جاری
  جمع منابع و موجودی اول دوره   جمع هزینه ها و موجودی آخردوره
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
فهرست