چشم انداز طبیعی شهر

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. چشم انداز طبیعی شهر
در خصوص چشم اندازهای طبیعی شهر سین موارد ذیل قابل ذکر است:
  • قنات پایاب:

مجموعه زیرزمینی پایاب که در گذشته محلی برای عبور کاروانسراها بوده اما در اوایل انقلاب سردرِ آن خراب می شود و به دلایل نامعلومی آن را با خاک پُرمی کنند و دهانۀ آن را می بندند و رویش را آسفالت می کنند.که در دست حفاری می باشد.

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
فهرست