وجه تسمیه نام شهر

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. وجه تسمیه نام شهر

در خصوص وجه تسمیه نام شهر و اینکه چرا این شهر را سین می نامند ، دو فرضیه مطرح است برخی معتقدند نام شهر سین برگرفته از پرنده افسانه ای سیمرغ است. سین در اوستائی نام مرغ مبارک و میمونی است که در ادبیات فارسی نیز به صورت سیمرغ با همان شکوه پیدا شده است، در پهلوی سیمرغ به صورت (سَینَی مورو) و در اوستائی (مُرو سَینَی) و همان است که بعد ها به صورت (هما) در ادبیات فارسی وارد شده و مبارک و میمون شمرده است و گفته اند که صاحب سایه ای است که بر سر هر کسی بیفتد به پادشاهی می رسد. نام (سیمرغ) همان (سین) در اوستائی نیز مبارک و میمون است.

فرضیه دوم : براساس مستندات تاریخی شهر سین در زمان قدیم یکی از مراکز تدریس علم بوده است و شخصیت های بسیاری از این شهر به تدریس و کسب علم پرداخته اند گمان می رود بر این اساس نام این شهر را سین نامیده اند.

سیمرغ
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
فهرست