همزمان با روز جهانی قدس به اهتزاز درآوردن پرچم جمهوری اسلامی ایران، فلسطین و مقاومت لبنان و به آتش کشیدن پرچم آمریکا و اسرائیل غاصب و جنایتکار

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. اخبار
  4. chevron_right
  5. همزمان با روز جهانی قدس به اهتزاز درآوردن پرچم جمهوری اسلامی ایران، فلسطین و مقاومت لبنان و به آتش کشیدن پرچم آمریکا و اسرائیل غاصب و جنایتکار

ای قدس صبح نزدیک است…

همزمان با روز جهانی قدس به اهتزاز درآوردن پرچم جمهوری اسلامی ایران، فلسطین و مقاومت لبنان و به آتش کشیدن پرچم آمریکا و اسرائیل غاصب و جنایتکار در میدان عاشورا شهر سین

روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی سین
پایگاه مقاومت بسیج شهدای شهر سین

فهرست