معرفی در آیینی محمد میدانچی به عنوان دادستان عمومی و انقلاب برخوار

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. اخبار
  4. chevron_right
  5. معرفی در آیینی محمد میدانچی به عنوان دادستان عمومی و انقلاب برخوار

در آیینی محمد میدانچی به عنوان دادستان عمومی و انقلاب برخوار معرفی و از تلاش های امیر تدبیری دادستان سابق برخوار تجلیل شد.

فهرست