مشاهیر شهر

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. مشاهیر شهر

شهر سین مفتخر است که خاستگاه تنی چند از چهره های ماندگار کشور بوده است که در ذیل شمه ای از آن ذکر میگردد:

  • ابومنصور محمد ابن زکریای سینی(برادر ابوغالب و از فقهای قرن ۴ و ۵ ه ق)
  • ابومنصور بن احمد بن علی بن شکرویه سینی اصفهانی( قاضی روستای سین بوده،زیرا سین در زمان قدیم در منطقه مرکزیت داشته و مسیر مردم از اصفهان و تمام شهرها و روستاهای اطراف به سمت کاشان ،قم وتهران بوده)

نجم الدین سینی (یاراحمد اصفهانی سینی): یکی از سردارن شاه اسماعیل صفوی

ابوغالب محمد ابن زکریای سینی(سازنده گنبد مسجد سین در سال ۵۲۶ ه ق)

محمد ابن علی سینی (شاعر قرن ۳ ه ق)

 

شخصیت های ورزشی

شخصیت های مذهبی شهر
  • ابومنصور محمد ابن زکریای سینی(برادر ابوغالب و از فقهای قرن ۴ و ۵ ه ق)
  • ابومنصور بن احمد بن علی بن شکرویه سینی اصفهانی( قاضی روستای سین بوده،زیرا سین در زمان قدیم در منطقه مرکزیت داشته و مسیر مردم از اصفهان و تمام شهرها و روستاهای اطراف به سمت کاشان ،قم وتهران بوده)
شخصیت های سیاسی شهر

نجم الدین سینی (یاراحمد اصفهانی سینی): یکی از سردارن شاه اسماعیل صفوی

شخصیت های علمی شهر

ابوغالب محمد ابن زکریای سینی(سازنده گنبد مسجد سین در سال ۵۲۶ ه ق)

شخصیت های ادبی شهر

محمد ابن علی سینی (شاعر قرن ۳ ه ق)

 

شخصیت های ورزشی شهر

شخصیت های ورزشی

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
فهرست