لایروبی دریچه های دفع آب های سطحی میدان عاشورا جوب ها، پل ها و آب راهای بلوار امام خمینی (ره)

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. اخبار
  4. chevron_right
  5. لایروبی دریچه های دفع آب های سطحی میدان عاشورا جوب ها، پل ها و آب راهای بلوار امام خمینی (ره)

#«خدمت جهادی»
با تلاش نیروهای خدمات شهری شهرداری سین،
دریچه های دفع آب های سطحی میدان عاشورا
جوب ها، پل ها و آب راهای بلوار امام خمینی (ره) شهر سین لایروبی شد .

فهرست