عملیات زیر سازی کوچه شهید محمد تقی خدامی

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. اخبار
  4. chevron_right
  5. عملیات زیر سازی کوچه شهید محمد تقی خدامی

روند اجرایی عملیات زیر سازی کوچه شهید محمد تقی خدامی و آماده سازی جهت ترمیم و روکش آسفالت توسط واحد عمران شهرداری سین با همکاری واحد خدمات شهری ادامه دارد.

فهرست