ضبط برنامه رادیویی توسط جناب آقای جواد گلشیرازی مجری و گوینده توانمند صدا و سیما در شهر سین با موضوع “خربزه سین”

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. اخبار
  4. chevron_right
  5. ضبط برنامه رادیویی توسط جناب آقای جواد گلشیرازی مجری و گوینده توانمند صدا و سیما در شهر سین با موضوع “خربزه سین”

ضبط برنامه رادیویی توسط جناب آقای جواد گلشیرازی مجری و گوینده توانمند صدا و سیما در شهر سین با موضوع “خربزه سین”

زمان پخش:
پنج شنبه مورخ ۹۹/۵/۹ ساعت ۱۷ از رادیو اصفهان

روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر سین

فهرست