شهدای شهر

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. شهدای شهر

مردم شهرسین در طی ۸ سال دفاع مقدس غیورانه در جبهه های حق علیه باطل حضور یافتند و تعداد ۷۰ شهید ۶ آزاده و ۶۰ جانباز نثار ایران و انقلاب نمودند.

پاسدار شهید حسن قربانی
فرزند عباس ولادت۱۳۷۳/۲/۵ شهادت۱۳۶۲/۱۲/۴ محل شهادت پاسگاه زید
شهید قدرت الله قربانی
فرزند احمد ولادت۱۳۴۳/۲/۱ شهادت۱۳۶۵/۱۰/۴ عملیات کربلای۴ محل شهادت جزیره بلجانیه
شهید مرتضی قربانی
فرزند عباس ولادت ۱۳۴۶/۱/۹ شهادت۱۳۶۴/۱۱/۲۹ عملیات والفجر۸ محل شهادت فاو
شهید حجت الله قصابی
فرزند عباس ولادت۱۳۴۵/۹/۳ شهادت۱۳۶۶/۷/۲۸ محل شهادت کارخانه نمک فاو
بسیجی شهید جمشید قربانی
فرزند حسن ولادت۱۳۴۸/۱/۲ شهادت۱۳۶۴/۱۱/۲۶ محل شهادت فاو
بسیجی شهید احمد قربانی
فرزند حاجی ولادت۱۳۴۳/۲/۲ شهادت۱۳۶۱/۲/۱۷ محل شهادت خرمشهر
بسیجی شهید عباس عموئی
فرزند یوسف ولادت۱۳۴۷/۴/۵ شهادت۱۳۶۳/۱۲/۲۰ محل شهادت هورالعظیم
شهید حسن عمویی
فرزند علی ولادت ۱۳۵۸ شهادت ۱۳۹۵ حمله تروریستی سامرا
بسیجی شهید مصطفی فریدی
فرزند عبدالمجید ولادت ۱۳۴۲/۲/۱ شهادت۱۳۶۱/۸/۱۱ محل شهادت چم سری
بسیجی شهید عباس قربانی
ولادت ۱۳۵۰/۶/۳۱ شهادت۱۳۷۳/۵/۱۴ محل شهادت نوار مرزی بانه
شهیده حاجیه خانم فاطمه قربانی
ولادت ۱۳۰۵ شهادت۱۳۶۶/۵/۹ محل شهادت مکه
طلبه شهید حمید قربانی
فرزند محمد ولادت۱۳۴۶/۶/۱۷ شهادت۱۳۶۴/۵/۵ محل شهادت جزیره مجنون
سردار شهید حسن قربانی
ولادت۱۳۴۵/۵/۱ شهادت۱۳۶۴/۱۱/۲۵ محل شهادت فاو
سردار شهید حسین قربانی
ولادت۱۳۴۲/۹/۲۲ شهادت۱۳۶۵/۱۱/۳ محل شهادت شلمچه
سردار شهید محمد قربانی
ولادت ۱۳۴۳ شهادت۱۳۶۵/۱۰/۴ محل شهادت ام الرصاص
شهید حسین قربانی
فرزند محمد ولادت۱۳۳۰/۹/۲ شهادت۱۳۶۵/۱۰/۴ محل شهادت ام الرصاص
پاسدار شهید مدافع حرم محمدجواد قربانی
فرزند اکبر ولادت۱۳۶۲/۱/۱ شهادت۱۳۹۴/۸/۲۵ محل شهادت سوریه
جانباز شهید سردار حاج محمدعلی قربانی
فرزند حسین ولادت ۱۳۲۹/۱/۱ شهادت۱۳۸۱/۵/۸
شهید روح الله جهانتاب
فرزند اکبر ولادت۱۳۴۶/۱۰/۶ شهادت۱۳۶۷/۱/۱۵ محل شهادت حلبچه
شهید حسن قربانی
فرزند فرهاد ولادت۱۳۴۳/۶/۲ شهادت۱۳۶۱/۸/۱۵ محل شهادت عین خوش
شهید عباس قربانی
فرزند رضا ولادت۱۳۴۷/۷/۱۶ شهادت۱۳۶۵/۶/۱۱ محل شهادت خلیج فارس
علی اصغر قربانی
فرزند عباسعلی ولادت ۱۳۴۶ شهادت ۱۳۶۲/۱۲/۱۰ عملیات خیبر محل شهادت طلائیه
شهید علی قربانی
فرزند عباس ولادت ۱۳۴۸ شهادت۱۳۶۸/۷/۲۵ محل شهادت سه راه حسینیه
عباسعلی قصابی
فرزند علی اصغر ولادت ۱۳۴۵/۲/۲ شهادت۱۳۶۵/۱۰/۴ عملیات کربلای ۴ محل شهادت ام الرصاص
شهید علی قربانی
فرزند حسین ولادت ۱۳۴۵ شهادت۱۳۶۴/۱۲/۱۲ عملیات والفجر۸ محل شهادت فاو-دریاچه نمک
بسیجی شهید حسین عموئی
فرزند محمود ولادت۱۳۳۱/۳/۱ شهادت۱۳۶۲/۱/۲۳ محل شهادت شرهانی
شهید محمدرضا قربانی
فرزند شمس الدین ولادت ۱۳۳۹ شهادت۱۳۶۱/۳/۱۱ محل شهادت موسیان
شهید محمدرضا قربانی
فرزند رضا ولادت۱۳۴۸/۱/۲ شهادت۱۳۶۵/۱۰/۴ عملیات کربلای ۴ محل شهادت جزیره بلجانیه
بسیجی شهید علی اصغر قربانی
فرزند عباس ولادت۱۳۴۱/۵/۲۸ شهادت۱۳۶۵/۱۱/۲۹ محل شهادت فاو
بسیجی شهید بهرام قربانی
فرزند عبدالحسین ولادت۱۳۴۳/۷/۱ شهادت۱۳۶۱/۴/۲۳ محل شهادت شلمچه
بسیجی شهید مرتضی قربانی
فرزند علی ولادت۱۳۴۶/۱۰/۱۸ شهادت۱۳۶۲/۱۲/۱۰ محل شهادت طلائیه
شهید فرهاد قربانی
فرزند قاسمعلی ولادت۱۳۳۵/۲/۱ شهادت۱۳۶۱/۴/۲۳ محل شهادت شلمچه
پاسدار شهید حسین قربانی
فرزند حیدر ولادت۱۳۴۰/۵/۱ شهادت۱۳۶۴/۲/۲۶ محل شهادت جاده خندق
بسیجی شهید حسین قربانی
فرزند علی ولادت۱۳۴۷/۴/۳۰ شهادت۱۳۶۵/۸/۱۳ محل شهادت فاو
شهید مصطفی قصابی
فرزند تقی ولادت۱۳۴۳ شهادت۱۳۶۷/۵/۱ محل شهادت سرپل ذهاب
بسیجی شهید حسن قربانی
فرزند حسین ولادت۱۳۴۵/۹/۳۰ شهادت۱۳۶۱/۴/۲۵ محل شهادت شلمچه
بسیجی شهید حیدر قربانی
فرزند حسن ولادت۱۳۴۶/۲/۲۰ شهادت۱۳۶۲/۵/۵ محل شهادت عراق
پاسدار شهید حسین قربانی
فرزند علی ولادت ۱۳۴۰/۶/۳ شهادت۱۳۶۱/۲/۸ محل شهادت دارخوئین
بسیجی شهید حسین صادقی
ولادت ۱۳۴۱/۶/۳۰ شهادت۱۳۶۱/۱/۴ محل شهادت رقابیه
بسیجی شهید حسین قربانی
ولادت ۱۳۴۳/۶/۱۴ شهادت۱۳۶۲/۴/۲۴ محل شهادت پیرانشهر
سردار شهید علی خدامی
ولادت ۱۳۳۶/۱/۶ شهادت ۱۳۶۱/۱/۱۰ محل شهادت عین خوش
شهید محمدجواد قربانی
فرزند علی ولادت ۱۳۴۶ شهادت۱۳۶۲/۸/۳ عملیات والفجر۴ محل شهادت پنجوین عراق
پاسدار شهید محمدتقی خدامی
فرزند تقی ولادت ۱۳۴۳/۳/۴ شهادت ۱۳۶۲/۱/۲۴ محل شهادت کوشک
بسیجی شهید علی عموئی
فرزند حسین ولادت۱۳۴۵ ۱۳۶۱/۴/۲۳ عملیات رمضان محل شهادت شلمچه
شهید علی قربانی
فرزند حسن ولادت ۱۳۴۰ شهادت۱۳۶۱/۸/۱۶ عملیات محرم محل شهادت موسیان
سردار شهید محمد خدامی
فرزند حسن ولادت ۱۳۳۷ شهادت ۱۳۶۱/۹/۲ عملیات فتح المبین محل شهادت عین خوش
سردار شهید حسین قربانی
فرزند احمد ولادت ۱۳۳۵ شهادت ۱۳۵۹/۱۱/۱۴ محل شهادت محمدیه
سردار شهید حسن قربانی
فرزند علی ولادت ۱۳۴۲ شهادت ۱۳۶۵/۶/۲۲ محل شهادت والفجر ۹
شهید مرتضی افضلی
فرزند محمود ولادت ۱۳۴۰ شهادت ۱۳۶۶/۲/۲ محل شهادت بانه
شهید مرتضی قربانی
فرزند غریبعلی ولادت ۱۳۴۰ شهادت ۱۳۶۱/۴/۲۳ عملیات رمضان محل شهادت شلمچه
شهید مرتضی قربانی
فرزند علی ولادت ۱۳۶۴ شهادت ۱۳۶۴/۱۱/۲۷ عملیات کربلای ۵ محل شهادت شلمچه
پاسدار شهید مصطفی قصابی
فرزند عباس تولد ۱۳۴۱ شهادت ۱۳۶۰/۷/۵ محل شهادت دارخوئین
شهید محمد قصابی
شهید محمد قصابی
فرزند حسین ولادت ۱۳۴۸ شهادت ۱۳۶۵/۱۰/۴ عملیات کربلای۴ محل شهادت ام الرصاص
شهید محمد قربانی
بسیجی شهید محمد قربانی
فرزند حسین ولادت ۱۳۳۷ شهادت۱۳۶۱/۱/۲ عملیات فتح المبین محل شهادت کرخه
شهید محسن قربانی
شهید محسن قربانی
فرزند علی ولادت ۱۳۴۶ شهادت ۱۳۶۴/۱۱/۲۷ عملیات والفجر۸ محل شهادت فاو
پاسدار شهید محبوب قربانی
پاسدار شهید محبوب قربانی
فرزند حسن ولادت ۱۳۴۲ شهادت۱۳۶۲/۲/۱۶ محل شهادت فاو
شهید لطف الله قصابی
شهید لطف الله قصابی
فرزند نعمت الله ولادت ۱۳۴۵/۱/۲ شهادت ۱۳۶۷/۱/۱۵ عملیات والفجر۱۰ محل شهادت حلبچه
اکبر قربانی
فرزند حسین ولادت ۱۳۴۳ شهادت۱۳۶۱/۸/۱۱ عملیات محرم محل شهادت عین خوش
بسیجی شهید رمضانعلی قربانی
فرزند حسن ولادت ۱۳۳۰ شهادت۱۳۶۲/۱۲/۱۰ محل شهادت طلائیه
شهید اصغر قربانی
شهید اصغر قربانی
فرزند حسن ولادت ۱۳۳۷ شهادت ۱۳۶۲/۱۲/۱۱ عملیات خیبر محل شهادت دژ طلائیه
شهید احمد باقری
شهید احمد باقری
ولادت ۱۳۴۲ شهادت ۱۳۶۷/۴/۳ محل شهادت فکه
شهید حسین قصابی
شهید حسین قصابی
فرزند علی اصغر ولادت ۱۳۴۲ شهادت ۱۳۶۱/۸/۱۶ محل شهادت عین خوش
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
فهرست