راهنمای گردشگران

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. راهنمای گردشگران

لیست کلیه مراکز مورد نیاز گردشگران

مراکز گردشگری 

ردیف نام مرکز شماره تماس نام متصدی ساعات کار آدرس
۱ خانه های قدیمی سین
۲ حمام تاریخی سین
۳ آسیاب تاریخی سین
۴ برج های کبوتر سین
۵ مسجد و مناره سین

مراکز تفریحی

ردیف نام مرکز شماره تماس نام متصدی ساعات کار آدرس
۱ مجموعه ورزشی پیامبر اعظم(ص)
۲ زورخانه شهید باهنر
۳ زورخانه مولای درویشان
۴ مجموعه بوم گردی شهر سین

مراکز درمانی

ردیف نام مرکز شماره تماس نام متصدی ساعات کار آدرس
۱ مرکز خدمات جامع سلامت سین

داروخانه ها

ردیف نام مرکز شماره تماس نام متصدی ساعات کار آدرس
۱ داروخانه دکتر جاودانی

بانک ها

ردیف نام مرکز شماره تماس نام متصدی ساعات کار آدرس
۱

رستوران ها- اغذیه فروشی ها

ردیف نام مرکز شماره تماس نام متصدی ساعات کار آدرس
۱ رستوران سیدالشهدا

پارک ها و فضاهای سبز شهر

ردیف نام مرکز شماره تماس نام متصدی ساعات کار آدرس
۱ پارک باغ نو
۲ پارک درویشان

پارکینگ های عمومی شهر

ردیف نام مرکز شماره تماس نام متصدی ساعات کار آدرس
۱

مراکز تعمیر خودرو

ردیف نام مرکز شماره تماس نام متصدی ساعات کار آدرس
۱

نمایندگی های مجاز خودرو

ردیف نام مرکز شماره تماس نام متصدی ساعات کار آدرس
۱

مراکز تجاری و خرید

ردیف نام مرکز شماره تماس نام متصدی ساعات کار آدرس
۱

مراکز بیمه

ردیف نام مرکز شماره تماس نام متصدی ساعات کار آدرس
۱

اطلاعات حمل و نقل

ردیف نام مرکز شماره تماس نام متصدی ساعات کار آدرس
۱

پمپ بنزین ها و جایگاه CNG

ردیف نام مرکز شماره تماس نام متصدی ساعات کار آدرس
۱

مراکز خرید و بازارهای شهر

ردیف نام مرکز شماره تماس نام متصدی ساعات کار آدرس
۱

مراکز اقامتی

ردیف نام مرکز شماره تماس نام متصدی ساعات کار آدرس
۱ مجموعه بوم گردی شهر سین
۲

تلفن های ضروری 

ردیف نام مرکز شماره تماس نام متصدی ساعات کار آدرس
۱
۲
۳
۴
۵
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
فهرست