جمع آوری نخاله های سرگردان سطح شهر

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. اخبار
  4. chevron_right
  5. جمع آوری نخاله های سرگردان سطح شهر

جمع آوری نخاله های سرگردان سطح شهر توسط واحد خدمات شهری شهرداری سین انجام گردید.

فهرست