ترمیم و ایمن سازی اولیه ی فرونشست دهانه قنات

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. اخبار
  4. chevron_right
  5. ترمیم و ایمن سازی اولیه ی فرونشست دهانه قنات

امروز دوشنبه مورخ ۱۴۰۲/۳/۲۲ ،در لحظات اولیه، ترمیم و ایمن سازی اولیه ی فرونشست دهانه قنات توسط خدمات شهری شهرداری سین انجام گرفت .

فهرست