بازدید میدانی از از کوچه شهید محمد تقی خدامی

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. اخبار
  4. chevron_right
  5. بازدید میدانی از از کوچه شهید محمد تقی خدامی

امروز یکشنبه مورخ ۱۴۰۲/۲/۲۴، بازدید میدانی مهندس قنبری شهردار سین و اعضای شورای اسلامی از کوچه شهید محمد تقی خدامی به منظور اتخاذ تصمیم مناسب جهت ترمیم و بهسازی معبر انجام گرفت.

فهرست