بازدید شهردار از روند اجرایى تسطیح و زیر سازی باند دوم جاده سین به دستگرد

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. اخبار
  4. chevron_right
  5. بازدید شهردار از روند اجرایى تسطیح و زیر سازی باند دوم جاده سین به دستگرد

بازدید شهردار سین آقای مهندس قنبری از روند اجرایى تسطیح و زیر سازی باند دوم جاده سین به دستگرد

روابط عمومی شهردارى و شورای اسلامی شهر سین

فهرست