بازار

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. بازار

با توجه به نبود بازار و واحد های تجاری عمده در سطح شهر در روزهایی خاصی از هفته در فضای باز جلو امامزاده شاهد شکل گیری بازار روز هستیم. هرچند شکل گیری خدمات جدید به صورت محوری در امتداد خیابان امام خمینی شکل گرفته اند اما مرکزیت این شهر را میتوان میدان عاشورا دانست که خود، در امتداد استخوان بندی قدیم شهر قرار دارد.
شهر سین را میتوان شامل پنج محله زره، دروازه، رباط، مزرعه خسروآباد و محله باغ نو دانست که هرکدام از این محلات مراکزی را در درون خود دارند که عمدتاً شامل تنها چند واحد تجاری خرد میباشند.

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
فهرست