افتتاح پایگاه مقاومت بسیج شهدای شهر سین(شهرداری سین) با حضور شهردار و اعضای محترم شورای اسلامی شهر سین، جانشین محترم فرماندهی ناحیه مقاومت بسیج شهرستان برخوار، فرماندهی محترم حوزه مقاومت بسیج اداری، کارگری و اصناف شهید خرازی، فرماندهی محترم حوزه مقاومت بسیج امام حسن(ع) دستگرد، فرماندهی محترم پایگاه مقاومت بسیج شهید باهنر سین و جانباز هشت سال دفاع مقدس حاج محمد قربانی در هفته بسیج

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. اخبار
  4. chevron_right
  5. افتتاح پایگاه مقاومت بسیج شهدای شهر سین(شهرداری سین) با حضور شهردار و اعضای محترم شورای اسلامی شهر سین، جانشین محترم فرماندهی ناحیه مقاومت بسیج شهرستان برخوار، فرماندهی محترم حوزه مقاومت بسیج اداری، کارگری و اصناف شهید خرازی، فرماندهی محترم حوزه مقاومت بسیج امام حسن(ع) دستگرد، فرماندهی محترم پایگاه مقاومت بسیج شهید باهنر سین و جانباز هشت سال دفاع مقدس حاج محمد قربانی در هفته بسیج

افتتاح پایگاه مقاومت بسیج شهدای شهر سین(شهرداری سین) با حضور شهردار و اعضای محترم شورای اسلامی شهر سین، جانشین محترم فرماندهی ناحیه مقاومت بسیج شهرستان برخوار، فرماندهی محترم حوزه مقاومت بسیج اداری، کارگری و اصناف شهید خرازی، فرماندهی محترم حوزه مقاومت بسیج امام حسن(ع) دستگرد، فرماندهی محترم پایگاه مقاومت بسیج شهید باهنر سین و جانباز هشت سال دفاع مقدس حاج محمد قربانی در هفته بسیج

فهرست