اطلاعات جمعیتی

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. اطلاعات جمعیتی

اطلاعات جمعیتی

طبق آخرین سرشماری نفوس و مسکن در سال ۱۳۹۵، جمعیت شهری سین معادل ۵۴۹۵ نفر و ۱۷۵۵ خانوار گزارش شده است که از این تعداد ۲۸۶۷ نفر مرد و ۲۶۲۸ نفر زن بوده اند.

  مطالعات جمعیتی شهر سین
بعد خانوار خانوار جمعیت توضیحات
۳/۲۵ ۳۷۶۲۳ ۱۲۲۴۱۹ شهرستان برخوار
۳/۲۶ ۳۴۹۲۸ ۱۱۳۸۷۵ نقاط شهری
۳/۱۷ ۲۶۹۵ ۸۵۴۴ نقاط روستایی
۳/۱۳ ۱۷۵۵ ۵۴۹۵
شهر سین
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
فهرست