ادامه روند جمع آوری نخاله های سرگردان

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. اخبار
  4. chevron_right
  5. ادامه روند جمع آوری نخاله های سرگردان

امروز دو شنبه مورخ ۱۴۰۲/۳/۲۲، جمع آوری نخاله های سرگردان ، در نقاط مختلف شهر توسط واحد خدمات شهری شهرداری سین انجام گردید. ‌

فهرست