اجرای عملیات زیرسازی، تسطیح و ترمیم ترانشه

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. اخبار
  4. chevron_right
  5. اجرای عملیات زیرسازی، تسطیح و ترمیم ترانشه

اجرای عملیات زیرسازی، تسطیح و ترمیم ترانشه، ایمن سازی و روکش آسفالت مسیر قنات واقع در ابتدای خیابان سعدی توسط واحد امانی شهرداری انجام گردید .

فهرست