اجرای سرعت گیر، در سطح شهر سین توسط واحد خدمات شهری شهرداری سین

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. اخبار
  4. chevron_right
  5. اجرای سرعت گیر، در سطح شهر سین توسط واحد خدمات شهری شهرداری سین

به منظور حفظ ایمنی شهروندان و پس از اخذ مجوز از ریاست محترم راهور و شورای ترافیک شهرستان

اجرای سرعت گیر، در سطح شهر سین توسط واحد خدمات شهری شهرداری سین

فهرست