آماده سازی، زیر سازی، احداث پل و در پایان آسفالت جاده اصلی ورودی شهر سین در حال انجام است .

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. اخبار
  4. chevron_right
  5. آماده سازی، زیر سازی، احداث پل و در پایان آسفالت جاده اصلی ورودی شهر سین در حال انجام است .

#«خدمت جهادی»
با پیگیری مهندس قنبری شهردار سین
آماده سازی، زیر سازی، احداث پل و در پایان آسفالت جاده اصلی ورودی شهر سین در حال انجام است .

✍روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهرداری سین

 

فهرست