آغاز دیوار کشی درمانگاه زنده یاد علی قربانی

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. اخبار
  4. chevron_right
  5. آغاز دیوار کشی درمانگاه زنده یاد علی قربانی

🌺 آغاز عملیات دیوار کشی درمانگاه زنده یاد علی قربانی توسط واحد عمران شهرداری سین.

فهرست