ارتباط با ما

هر شهروند،یک شهردار

با مشارکت و نظارت در توسعه و شکوفایی شهر سهیم باشیم

راه های ارتباطی شهروندان و شهرداری

سامانه پیامکی شهرداری: 9830004853100000

پست الکترونیک شهرداری: sh.seen@yahoo.com

سایت شهرداری: www.sh-seen.ir

کانال اطلاع رسانی شهرداری در پیام رسان سروش: seencity

شماره های تماس: 09930546009 - 45834518

مسائل،پیشنهادات،انتقادات و درخواستهای خود را برای ما از طریق این راه های ارتباطی ارسال و درمیان بگذارید.

روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر سین

فهرست