واحد کسب و پیشه

null
آقای علیرضا ابراهیمی
مسئول اجرائیات و کسب و پیشه

معرفی واحد و شرح وظایف
معرفی واحد کسب و پیشه:
رسیدگی به امور کسبه و بازهای شهر، ایجاد مزاحمت های مشاغل ، اعمال مجوزات کسب و پیشه و ….
شرح وظایف :
  •  رسیدگی به امور کسبه شهر  و پیگیری مستمر:

1) محاسبه و اخذ عوارض سالیانه و افتتاحیه براساس نرخ دفترچه مصوب

2) اعمال تخفیفات طبق دستور مسئولین مافوق

3) استعلام کاربری تجاری از واحد فنی و شهرسازی شهرداری طبق مقررات شهرداری و قانون نظام صنفی

4) تشکیل پرونده از مدارک متقاضی پروانه کسب (معرفی نامه کتبی از اتجادیه مربوطه – یک قطعه عکس 4×3 – فتوکپی از تمام صفحات شناسنامه و کارت پایان خدمت و کارت ملی و آخرین مدرک تحصیلی و سند یا قولنامه و اجاره نامه مورد تایید شورای اسلامی شهر)

           5) تکمیل فرم درخواست اخذ پروانه کسب

           6) در پایان صدور جوابیه استعلام اتحادیه مربوطه

  • رسیدگی به امور بازار روزهای شهر
  • رسیدگی و صدور اخطاریه و ابلاغیه به کسبه ای که در پیاده روها سد معبر می نمایند.
  • رسیدگی و صدور اخطاریه و ابلاغیه به کسبه ای که بهداشت محیط خود را رعایت نمی کنند.
  • رسیدگی و صدور اخطاریه و ابلاغیه به کسبه ای که فاقد پروانه کسب میباشند.
  • رسیدگی و صدور اخطاریه و ابلاغیه به کارگاههایی که در حریم شهر بدون پروانه کسب فعالیت می نمایند.
بخشنامه ها

لیست بخش نامه ها

…….

فرم ها

جهت دریافت فرم ها بر روی هر فرم کلیک کنید.

گزارشات

لیست گزارشات عملکردی واحد حراست شهرداری:

گزارشات نیم سال اول سال جاری:

گزارشات نیم سال دوم سال جاری:

برنامه های آتی

لیست برنامه های آتی واحد حراست:

فهرست