میدان عاشورای شهر سین

  • پروژه ساماندهی میدان عاشورای سین

از مهم ترین ویژگی زندگی شهری امروز وجود روابط پیچیده اجتماعی است. بخشی از این روابط در محیط کار و فعالیت شکل می گیرد ولی بخش زیادی از آن در قالب تعامات اجتماعی در فضاهای شهری مفهوم می یابد. در این مکان ها است که برخوردهای اجتماعی شکل میگیرد و ساز و کارهای زندگی جمعی تجربه می شود. بنابراین عدم وجود فضای شهری مناسب می تواند سبب بروز ناهنجاری های اجتماعی درشهرها شود. میدان از مهم ترین این فضاهای شهری است که از دیرباز بستر شکل گیری زندگی اجتماعی بوده است.
هرچند در شهر سین به لحاظ کالبدی عرصه میدان دیده م یشود ولی این کالبد در بعد فعالیتی و اجتماعی با قدرت ظاهر نمی شود که یکی از دلایل آن را می توان کاربری های پیرامونی آن دانست. از این رو تجاری سازی جداره میدان عاشورا به عنوان بخشی از اقدامات لازم جهت ساماندهی محور گردشگری پیشنهاد داده شده است.

وضعیت موجود

کاربری طرح بالادست: تجاری
کاربری موجود: مسکونی-تجاری
مساحت زمین (مترمربع): 426
مالکیت زمین: خصوصی
اقدامات لازم:
-ساماندهی جداره
-کف سازی و تعیین عرصه های سواره و پیاده
-ساماندهی میانه میدان
-تامین روشنایی و نورپردازی میدان
-استقرار مبلمان مناسب
-طراحی المان در میانه میدان

  • اهداف پیش رو توسط شهرداری سین
وضعیت پیشنهادی

کاربری پیشنهادی کلان: تجاری
کاربری پیشنهادی خرد:
-تجاری خرد
-سفرخانه سنتی

نوع طرح:
نوسازی
بهسازی
√ بازسازی
احداث

موقعیت
برنامه مالی-اقتصادی
ارزش کل سرمایه گذاری (ریالی): 13,632,000,000
درآمد خالص سالسانه (ریال): 16,358,400,000
نرخ بازده داخلی (IRR) (درصد): 48% اشتغال (نفر) در دوره ساخت: 25
دوره بازگشت سرمایه (سرمایه): 2 سال در دوره بهره برداری: 11

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

1 + 19 =

فهرست