آسیاب تاریخی شهر سین

  • آسیاب تاریخی شهر سین

آسیاب قدیمی شهر سین در کنار مسجد و مناره دوره سلجوقی مجموعه تاریخی- هویتی این شهر محسوب می شود. این آسیاب قدیمی که آثار آن کامل سالم به جا مانده است به صورت سنگی و گاو رو کار می کرده است که در حال حاضر به صورت متروکه رها شده است و کالبد آن رو به فرسایش می رود. احیای کالبد این مجموعه نیازمند تزریق کاربری جایگزین می باشد. از این رو پیشنهاد گردیده است که کالبد آسیاب به شربتخانه و کافی شاپ اختصاص یابد.

وضعیت موجود

کاربری طرح بالادست: مسکونی
کاربری موجود: آسیاب
مساحت زمین (مترمربع): 433
مالکیت زمین: خصوصی
اقدامات لازم:
– آزادسازی بنا
– تغییر کاربری محدوده از مسکونی به تجاری
– صدور مجوز مرمت از سوی میراث فرهنگی استان و شهرداری شهر سین
– ارائه تسهیلات و معافیت ها جهت تشویق به مرمت

  • اهداف پیش رو توسط شهرداری سین
وضعیت پیشنهادی

مساحت زیربنا(مترمربع): 383
کاربری پیشنهادی کلان: تجاری
کاربری پیشنهادی خرد:
-سالن پذیرای
-آشپزخانه
-تاسیسات
-مدیریت
نوع طرح:
√ نوسازی
بهسازی
بازسازی
احداث

موقعیت
برنامه مالی-اقتصادی
ارزش کل سرمایه گذاری (ریالی): 8.617.500.000
درآمد خالص سالسانه (ریال): 3.150.00.000
نرخ بازده داخلی (IRR) (درصد): 31% اشتغال (نفر) در دوره ساخت: 16
دوره بازگشت سرمایه (سرمایه): 3 سال در دوره بهره برداری: 7

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

4 × چهار =

فهرست