مشخصات مراکز ورزشی شهر
تصویر نام مرکز ورزشی نام مدیر شماره تماس
مجموعه ورزشی چند منظوره پیامبر اعظم(ص) آقای سید مسعود امامی ۰۳۱۴۵۸۳۳۰۳۰
زورخانه شهید باهنر
زورخانه مولای درویشان
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
فهرست