تلاش شبانه روزی نیروهای خدوم شهرداری سین جهت برپایی غرفه های عرضه مستقیم خربزه شهر سین در فروشگاه های کوثر شهرداری اصفهان

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. اخبار
  4. chevron_right
  5. تلاش شبانه روزی نیروهای خدوم شهرداری سین جهت برپایی غرفه های عرضه مستقیم خربزه شهر سین در فروشگاه های کوثر شهرداری اصفهان

تلاش شبانه روزی نیروهای خدوم شهرداری سین جهت برپایی غرفه های عرضه مستقیم خربزه شهر سین در فروشگاه های کوثر شهرداری اصفهان
لازم به ذکر است عرضه مستقیم خربزه شهر سین(طرح دسترنج) در فروشگاه های کوثر شهرداری اصفهان دائر خواهد بود۰

روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر سین

فهرست