بازدید شهردار و ریاست محترم شورای اسلامی شهر سین از روند اجرای پروژه آبیاری هوشمند فضای سبز میدان ورودی شهر سین

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. اخبار
  4. chevron_right
  5. بازدید شهردار و ریاست محترم شورای اسلامی شهر سین از روند اجرای پروژه آبیاری هوشمند فضای سبز میدان ورودی شهر سین

بازدید شهردار و ریاست محترم شورای اسلامی شهر سین از روند اجرای پروژه آبیاری هوشمند فضای سبز میدان ورودی شهر سین

فهرست